Władze NTT System


ZARZĄD

 Tadeusz Kurek - Prezes Zarządu

Absolwent Politechniki Warszawskiej, uzyskał tytuł magistra inżyniera elektronika na kierunku Telekomunikacja na Wydziale Elektroniki PW (obecnie Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej).
 
Przebieg kariery zawodowej:

1983-1984           Instytut Geofizyki PAN - Asystent
1984-1985           Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telekomunikacyjnych – Konstruktor
1985-1987           Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN - Asystent
1987-1988           Comp Sp. z o.o. - Handlowiec
1988-1989           Adata Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu
1989-2006           Prezes Zarządu NTT System Sp. z o.o.

29 czerwca 2004 roku został powołany na funkcję Prezesa Zarządu NTT Nowy System S.A., obecnie pod nazwą NTT System S.A.

Od stycznia 2016 roku wchodzi w skład Rady Nadzorczej Tryboń PPI Spółka Akcyjna. 

W 2006 roku został uhonorowany przez Magazyn Computer Reseller News tytułem „Postać Rynku IT roku 2005”

 

Jacek Kozubowski - Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH), uzyskał tytuł magistra ekonomii na kierunku Ekonomika Pracy i Polityka Społeczna.

Przebieg kariery zawodowej:
1981-1989 Zakład Budowlano-Remontowy Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej; Osiedle Młodych”- Główny Ekonomista. Kierownik Działu Ekonomicznego
03.1989-10.1989 ADATA Sp. z o.o. - Kierownik Działu
1989-2006 Wiceprezes Zarządu NTT System Sp. z o.o.
1999-2006 Prezes Zarządu NTT System Transport Sp. z o.o.
2004- i obecnie Wiceprezes Zarządu NTT System S.A.


Witold Markiewicz - Wiceprezes Zarządu

Absolwent Akademii Górniczo Hutniczej, uzyskał tytuł magistra inżyniera chemika na kierunku Energochemiczne Przetwórstwo Węgla.

Przebieg kariery zawodowej:
1979-1985 Huta im. Sędzimira w Krakowie - Mistrz zmiany Wydziału
Chemicznego, Kierownik zmiany Wydziału Pieców Koksowniczych , Kierownik I Oddziału Pieców Koksowniczych
1985-1986 warsztat stolarski - Właściciel
1987-1989 Intester S.A. - Specjalista ds. technicznych
1990-1991 Intester S.A. - Dyrektor Sprzedaży
1991-1992 Qumak International - Specjalista ds.marketingu
1993-1994 Qumak International - Dyrektor Dystrybucji
1994-1997 DTK Computer Polska Sp. z o.o. - Dyrektor Handlowy
1997-2003 DTK Computer Polska Sp. z o.o. - Dyrektor Generalny
2003-2006 NTT System Sp. z o.o. - Dyrektor Działu Zamówień Publicznych
2004- i nadal NTT System S.A. - Wiceprezes Zarządu
 

 

RADA NADZORCZA

Skład Rady Nadzorczej VII kadencji (od 08.10.2016)

Pan Przemysław Fabiś - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Pan Davinder Singh Loomba - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Pan Grzegorz Kurek - Sekretarz Rady Nadzorczej,
Pan Janusz Cieślak - Członek Rady Nadzorczej,
Pan Andrzej Rymuza- Członek Rady Nadzorczej.


ŻYCIORYSY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Janusz Cieślak - Członek Rady Nadzorczej

Pan Janusz Cieślak jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
Jest również absolwentem :
- Podyplomowego Studium Handlu Zagranicznego.
- Podyplomowego Studium Służby Zagranicznej.
- Podyplomowego Studium dla Dyrektorów Zarządzających Zasobami Ludzkimi.

Pan Janusz Cieślak posiada uprawnienia (egzamin państwowy) dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Przebieg kariery zawodowej :
1965 – 1973 CHZ CIECH Warszawa – handlowiec
1973 – 1978 Sekretarz Naukowy Podyplomowego Studium Służby Zagranicznej
1979 – 1981 Charge d’ Affaires – Radca Handlowy Polskiej Ambasady w Rangunie – Birma
1982 – 1987 Dyrektor - Polsko – Singapurska Spółka Handlowa „POLSIN”
1987 – 1991 Charge d’ Affaires – Radca Handlowy Polskiej Ambasady w Singapurze
1992 – Biuro Promocji Zagranicznej Krajowej Izby Gospodarczej – przygotowanie powołania Polskiego Centrum
Handlu i Promocji w Londynie
1992 – 1995 Dyrektor – Polskie Centrum Handlu i Promocji – Londyn - Wielka Brytania
1996 – 1999 – Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia – Spółka CIECH S.A w Warszawie
1999 – 2000 – Doradca Prezesa Spółki – Ciech S.A. w Warszawie
2001 – 2010 – Wiceprezes Stowarzyszenia Polski Klub Biznesu
2007 – 2013 – Wiceprezydent Stowarzyszenia Europejski Klub Biznesu z siedzibą w Niemczech
2012 – Prezes Stowarzyszenia Europejski Klub Biznesu – Polska z siedzibą w Warszawie.

Pan Janusz Cieślak nie spełnia kryterium niezależności członków rad nadzorczych określonych w Zasadzie szczegółowej II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016.

Pan Janusz Cieślak jest członkiem Komitetu Audytu Spółki II kadencji, spełnia kryterium niezależności w rozumieniu Art. 129 ust.3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz.1089) oraz posiada wiedzę i  umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Przemysław Fabiś - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Przemysław Fabiś jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydziału Zarządzania, specjalności "Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw". Przemysław Fabiś posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz status ACCA affiliate.

Przebieg kariery zawodowej:

2000 - 2004 HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. (obecnie: Grant Thornton Frąckowiak) - Asystent w dziale audytu, Senior w dziale audytu,
2004 - 2007 Ernst & Young Audit Sp. z o.o. - Senior w dziale audytu, Manager w dziale audytu
2007 - 2011 ELTEL Networks S.A. - Dyrektor finansowy, Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu
2008 - TKC ZUST Sp. z o.o. (następnie połączona z ELTEL Networks S.A.) - Członek Zarządu
2011 - 2015 / 2016 ELTEL Networks S.A., Prezes Zarządu / Dyrektor Generalny
2016 - 2016 Business Unit Fixed Communication, Grupa ELTEL - Dyrektor ds. fuzji, przejęć i zarządzania zmianą
2016 - obecnie - PF Advisory Services Sp. z o.o. - Prezes Zarządu i wspólnik

Pan Przemysław Fabiś nie spełnia kryterium niezależności członków rad nadzorczych określonych w Zasadzie szczegółowej II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016.

Pan Przemysław Fabiś jest przewodniczącym Komitetu Audytu Spółki II kadencji, spełnia kryterium niezależności w rozumieniu Art. 129 ust.3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz.1089) oraz posiada wiedzę i  umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Grzegorz Kurek - Sekretarz Rady Nadzorczej

Pan Grzegorz Kurek jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej  specjalność „międzynarodowe rynki finansowe”.

Od dnia 06 sierpnia 2014 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki MGW Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej „KUREK I TRYBOŃ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).

Pan Grzegorz Kurek nie spełnia kryteriów niezależności członków rad nadzorczych określonych w Zasadzie szczegółowej II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016.

Davinder Singh Loomba - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Davinder Singh Loomba jest absolwentem Technicznej Uczelni Sang Nila Utama General w Singapurze
(uzyskał Certyfikat of Examination „0” Level -odpowiednik polskiego licencjatu).

Przebieg kariery zawodowej:

1978-1984 Armia Singapuru - Kontroler Techniczny
1985-2000 Lincoln Computers - Partner/Właściciel
1992- i obecnie - Prezes Zarządu Maharaja Sp. z o.o. w likwidacji
2016 wspólnik Ganesh Platinum Towers

Pan Davinder Singh Loomba nie spełnia kryteriów niezależności członków rad nadzorczych określonych w Zasadzie szczegółowej II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016.

Andrzej Rymuza - Członek Rady Nadzorczej

Pan Andrzej Rymuza jest absolwentem Technikum Łączności w Warszawie.

Przebieg kariery zawodowej:
1992-1994 ICL Poland LTD – stanowisko inżyniera serwisowego systemów UNIX;
1995-2000 Sun Microsystem Poland Sp. z o.o. – stanowisko inżyniera systemowego baz danych oraz dyrektora handlowego odpowiedzialnego za rynek telekomunikacyjny;
2000-2006 EMC Computer System Poland Sp. z o.o. – Dyrektor Handlowy;
2006-2016 WASKO S.A. – Wiceprezes Zarządu;
2017- aktualnie – WASKO S.A. – Wicedyrektor Generalny;
2017 – aktualnie – COIG S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej;

Pan Andrzej Rymuza nie spełnia kryteriów niezależności członków rad nadzorczych określonych w Zasadzie szczegółowej II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016. 

Pan Andrzej Rymuza jest członkiem Komitetu Audytu Spółki II kadencji, nie spełnia kryterium niezależności w rozumieniu Art. 129 ust.3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz.1089) oraz posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.