Wskaźniki finansowe 2017

 

 

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik 2017
zysk netto/przychody ze sprzedaży 0,38 %

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik 2017
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 2,75

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik 2017
 zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 25,72 %

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik 2017
 zysk netto/aktywa ogółem 1,00 %