Wskaźniki finansowe 2016

 

 

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik 2016
zysk netto/przychody ze sprzedaży 0,53 %

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik 2016
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,67

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik 2016
 zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 46,90 %

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik 2016
 zysk netto/aktywa ogółem 1,26 %