Wskaźniki finansowe 2015

 

 

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik 2015
zysk netto/przychody ze sprzedaży 0,73 %

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik2015
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,65

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik2015
 zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 47,59 %

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik2015
 zysk netto/aktywa ogółem 1,99 %