Wskaźniki finansowe 2014

 

 

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik 2014
zysk netto/przychody ze sprzedaży 0,41 %

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik2014
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,61

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik2014
 zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 47,31 %

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik2014
 zysk netto/aktywa ogółem 1,22 %