Wskaźniki finansowe 2013

 

 

Rentowność sprzedaży
Wskaźnik 2013
 zysk netto/przychody ze sprzedaży 0,30 %
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
Wskaźnik2013
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące
1,42
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Wskaźnik2013
 zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 54,48 %
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
Wskaźnik2013
 zysk netto/aktywa ogółem 0,78 %