Wskaźniki finansowe 2012

 

 

Rentowność sprzedaży
Wskaźnik 2012
 zysk netto/przychody ze sprzedaży 0,36%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
Wskaźnik2012
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące
1,51
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Wskaźnik2012
 zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 49,87 %
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
Wskaźnik2012
 zysk netto/aktywa ogółem 0,97 %