Wskaźniki finansowe 2011

 

 

Rentowność sprzedaży
Wskaźnik2011
 zysk netto/przychody ze sprzedaży 0,12%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
Wskaźnik2011
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące
2,06
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Wskaźnik2011
 zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 32,42 %
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
Wskaźnik2011
 zysk netto/aktywa ogółem 0,43 %