Wskaźniki finansowe 2010

 

 

Rentowność sprzedaży
Wskaźnik2010
 zysk netto/przychody ze sprzedaży - 1,23%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
Wskaźnik2010
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące
1,52
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Wskaźnik2010
 zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 48,84 %
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
Wskaźnik2010
 zysk netto/aktywa ogółem -2,83 %