Wskaźniki finansowe 2009

 

 

Rentowność sprzedaży
Wskaźnik2009
 zysk netto/przychody ze sprzedaży -0,80%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
Wskaźnik2009
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące
1,89
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Wskaźnik2009
 zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 37,9 %
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
Wskaźnik2009
 zysk netto/aktywa ogółem -2,01 %