Wskaźniki finansowe 2008

 

 

Rentowność sprzedaży
Wskaźnik2008
 zysk netto/przychody ze sprzedaży 0,65 %
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
Wskaźnik2008
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące
1,72
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Wskaźnik2008
 zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 45,28 %
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
Wskaźnik2008
 zysk netto/aktywa ogółem 1,81 %