Wskaźniki finansowe 2004

 

 

Rentowność sprzedaży
Wskaźnik2004
 zysk netto/przychody ze sprzedaży 0,75 %
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
Wskaźnik2004
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące
1,29 %
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Wskaźnik2004
 zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 74,69 %
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
Wskaźnik2004
 zysk netto/aktywa ogółem 2,99 %