Wskaźniki finansowe 2003

 

 

Rentowność sprzedaży
Wskaźnik2003
 zysk netto/przychody ze sprzedaży 0,31 %
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
Wskaźnik2003
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące
1,27 %
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Wskaźnik2003
 zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 78,65 %
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
Wskaźnik2003
 zysk netto/aktywa ogółem 1,13 %