Wskaźniki finansowe 2006

 

 

Rentowność sprzedaży
Wskaźnik2006
 zysk netto/przychody ze sprzedaży 1,61 %
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
Wskaźnik2006
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące
1,30 %
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Wskaźnik2006
 zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 59,88 %
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
Wskaźnik2006
 zysk netto/aktywa ogółem 2,77%