Wskaźniki finansowe 2007

 

 

Rentowność sprzedaży
Wskaźnik2007
 zysk netto/przychody ze sprzedaży 1,52 %
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
Wskaźnik2007
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące
1,53 %
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Wskaźnik2007
 zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 52,50 %
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
Wskaźnik2007
 zysk netto/aktywa ogółem 3,20 %