Wskaźniki finansowe 2005

 

 

Rentowność sprzedaży
Wskaźnik2005
 zysk netto/przychody ze sprzedaży 1,49 %
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
Wskaźnik2005
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące
1,16 %
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Wskaźnik2005
 zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 83,88 %
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
Wskaźnik2005
 zysk netto/aktywa ogółem 3,55 %