Kalendarium wydarzeń korporacyjnych

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:

 

I. Skonsolidowane raporty kwartalne:
- za I kwartał 2018 r. - 21 maja 2018 r.
- za III kwartał 2018 r. - 19 listopada 2018 r.


II. Skonsolidowany raport półroczny:
- za I półrocze 2018 r. – 17 września 2018 r.


III. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny:
- za 2017 r. – 21 marca 2018 r.
- za 2018 r. – 25 marca 2019 r.

 

Jednocześnie Emitent informuje, iż na podstawie:
- §83 ust. 1 Rozporządzenia Spółka będzie przekazywała rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową;
- §83 ust. 3 Rozporządzenia Spółka zamieści w skonsolidowanym raporcie półrocznym, półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu tego sprawozdania;
- §101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 r., za II kwartał 2018 r. oraz IV kwartał 2018 r.