Notowania

Informacje podstawowe:


Nazwa: NTT System S.A.
Nazwa skrócona: NTT SYSTEM
Rynek notowań: Podstawowy 5 PLUS
Przynależność do sektora branżowego: Informatyka
Segment, do którego spółka została zakwalifikowana: Rynek Podstawowy 5 PLUS
Indeksy, w skład których wchodzą akcje spółki: WIG250, WIG - Poland, WIG - Informatyka, WIG
Adres:  Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa - Wesoła
Telefon: 22 773 62 00; 22 773 62 98
Fax: 22 773 62 99
WWW: www.ntt.pl
Email: inwestor@ntt.pl
Prezes: Tadeusz Kurek

Kurs akcji