Oferta publiczna akcji

Uchwała o emisji akcji serii C została podjęta przez WZA dnia 25 października 2006 roku. Prawa do akcji NTT System S.A., debiutujące na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wzrosły na otwarciu o ponad 31% do 5,90 zł za walor. Cena emisyjna akcji NTT System została ustalona na 4,5 zł. Z publicznej oferty akcji spółka pozyskała 49,69 mln zł. NTT System zaoferował inwestorom 11 042 750 akcji serii C podzielonych na dwie transze. Transza otwarta, skierowana do inwestorów indywidualnych, obejmowała 3 042 750 akcji. Dla inwestorów instytucjonalnych przeznaczono 8 mln walorów. Zapisy na akcje przyniosły inwestorom indywidualnym uczestniczącym w procesie book-building redukcję na poziomie 95,53%, a dla pozostałych inwestorów w transzy otwartej 97,77%. Ogółem w transzy otwartej zapisy złożyło 736 osób na łączną liczbę ponad 73,5 mln walorów – ponad sześciokrotnie więcej niż zostało im zaoferowanych. Oferta cieszyła się również dużym, zainteresowaniem inwestorów instytucjonalnych, którzy złożyli 44 zapisy. W tej transzy, ze względu na konstrukcję oferty, redukcja nie wystąpiła. Łączna liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji i sprzedaży wyniosła 87,3 mln.

W ramach oferty publicznej otwartej zaoferowano 11 042 750 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
–    Transza Inwestorów Instytucjonalnych – 8 000 000 akcji
–    Transza Otwarta – 3 042 750 akcji

Do obrotu na rynku oficjalnych notowań planowano wprowadzić:
–    347 900 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
–    44 009 350 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
–    nie więcej niż 11 042 750 praw do akcji serii C,
–    nie więcej niż 11 042 750 akcji zwykłych na okaziciela serii C

Przedział cenowy ustalono na 3,5-5 zł za akcję. Oferujący był Dom Maklerski IDMSA. W dniu 19 marca 2007 r. cena emisyjna akcji serii C (Akcje Oferowane) została ustalona na poziomie 4,50 zł za jedną akcję.

Harmonogram oferty
Book-building: 15 – 19 marca 2007r.
Podanie ceny emisyjnej: przed rozpoczęciem zapisów na Akcje Oferowane
Zapisy na Akcje Oferowane: 21-26 marca 2007r.

Wykorzystanie środków z emisji:
    Budowa zakładu produkcyjnego – 10-11 mln zł
    Wdrożenie nowego systemu CRM – 0,5-1 mln zł
    Utworzenie centrum szkoleniowego – 0,5-1,5 mln zł
    Rozbudowa centrum serwisowego – 0,5 mln zł
    Budowa centrum logistycznego – 20 mln zł
    Zautomatyzowanie sposobu zamawiania komputerów – 1 mln zł
    Środki obrotowe – 13 mln zł

Planowane wpływy netto z emisji - ok. 48 mln zł

Realizacja:

12.04.2007 - Giełdowy debiut. Cena emisyjna akcji została ustalona na 4,5 zł.
Z publicznej oferty akcji spółka pozyskała 49,69 mln zł.
21-26.03.2007 - Zapisy na akcje
15-19.03.2007 - Book-building
07.03.2007 - Konferencja prasowa w hotelu Sheraton - szczegóły pierwszej publicznej oferty akcji NTT System S.A
02.03.2007 - KNF zatwierdziła prospekt emisyjny NTT System S.A.
19.12.2006 - Złożenie prospektu emisyjnego NTT System w Komisji Nadzoru Finansowego
14.02.2007 – IPO Day, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - Prezentacja NTT System