Akcjonariat

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 13 850 000 akcji serii D:

Struktura akcjonariatu
Liczba akcji % posiadanego kapitału
% posiadanych praw głosów
Tadeusz Kurek 3 308 625 23,89% 23,89%
Davinder Singh Loomba 3 308 625 23,89% 23,89%
Andrzej Rymuza 1 144 314
8,26% 8,26%
Barbara Kurek 812 500 5,87% 5,87%
Anna Pytkowska 800 000 5,78% 5,78%
Pozostałe podmioty 4 475 936 32,32% 32,32%
Razem: 13 850 000 100% 100%