Ład korporacyjny

Statut NTT System S.A.

Regulamin Walnego Zgromadzenia NTT System

Regulamin Rady Nadzorczej NTT System

Regulamin Zarządu NTT System

 • Podział kompetencji Zarządu NTT System zatwierdzony przez Radę Nadzorczą dnia 30 stycznia 2019 roku

 • Załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy
  Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW


  Informacja o niestosowaniu niektórych zasad ładu korporacyjnego w 2014 r.

  Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

  Regulacje dotyczące Dobrych Praktyk Spółek na GPW

  Polityka wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ustawowego sprawozdań finansowych NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie i Grupy Kapitałowej NTT System S.A. przyjęta Uchwałą przez Komitet Audytu NTT System S.A.

  Procedura wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ustawowego sprawozdań finansowych NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie i Grupy Kapitałowej NTT System S.A. przyjęta Uchwałą przez Komitet Audytu NTT System S.A.

  Raporty z systemu EBI: