Kalendarium IPO

12.04.2007 - Giełdowy debiut. Cena emisyjna akcji została ustalona na 4,5 zł.
Z publicznej oferty akcji spółka pozyskała 49,69 mln zł.
21-26.03.2007 - Zapisy na akcje
15-19.03.2007 - Book-building
07.03.2007 - Konferencja prasowa w hotelu Sheraton - szczegóły pierwszej publicznej oferty akcji NTT System S.A
02.03.2007 - KNF zatwierdziła prospekt emisyjny NTT System S.A.
19.12.2006 - Złożenie prospektu emisyjnego NTT System w Komisji Nadzoru Finansowego
14.02.2007 – IPO Day, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - Prezentacja NTT System